Site Overlay

Naslovna

3. december, svetovni dan invalidov

Letošnji mednarodni dan invalidov je že drugi zapored v razmerah pandemije, ki je še povečala sistemske ovire, s katerimi se srečujejo osebe z invalidnostmi in dodatno izpostavila materialno prikrajšanost in socialno izključenost, nedostopnost komunikacij in informacij ter zastoj procesov deinstitucionalizacije.

Letošnje geslo Organizacije združenih narodov ob 3. decembru je "Vodenje in sodelovanje invalidov v vključujočem, dostopnem in trajnostnem svetu po COVID-19", ob tej priložnosti pa je imel na tradicionalnem sprejemu, ki ga za predstavnike invalidskih organizacij organizira predsednik republike, predsednik NSIOS govor, ki ga lahko skupaj s poslanico ob mednarodnem dnevu invalidov preberete na nsios.si

Organizacije se predstavijo

Kako so invalidske organizacije prilagodile svoje programe in zagovorništvo spremenjenim razmeram, s kakšnimi izzivi se srečujejo, si lahko ogledate v pričujočih prispevkih.

Organizator dogodka

Nacionalni svet invalidskih organizacij Slovenije (NSIOS) je krovno združenje reprezentativnih in drugih invalidskih organizacij, ki delujejo na državni ravni v Republiki Sloveniji. Deluje na podlagi Zakona o invalidskih organizacijah in si prizadeva za varovanje človekovih pravic invalidov, uresničevanje zavez iz Konvencije ZN o pravicah invalidov (MKPI), spodbuja pozitivno podobo invalidov v javnosti in odpravljanje predsodkov in stereotipov v zvezi z invalidnostjo.

NSIOS je zagovorniška organizacija, ki predstavlja enoten glas slovenskega invalidskega gibanja in sodeluje v dialogu z državo pri pripravi predpisov o zadevah, ki se tičejo invalidov.

NSIOS si prizadeva za povezovanje in strateška zavezništva z različnimi deležniki, sodeluje s civilno družbo na področju človekovih pravic in boja proti diskriminaciji, s strokovnimi združenji, izvajalci storitev in mednarodnimi organizacijami. Skupaj z nacionalnimi sveti drugih članic EU je tudi član Evropskega invalidskega foruma (EDF).

NSIOS je pripravil tudi senčno poročilo civilne družbe o izvajanju Konvencije ZN o pravicah invalidov v Republiki Sloveniji in ga leta 2018 zagovarjal pred Odborom ZN za pravice invalidov. Na podlagi tega poročila in poročila države je Odbor objavil svoje sklepne ugotovitve in priporočila, ki skupaj z MKPI tvorijo osnovni strateški dokument za zagovorništvo.

Med dosežke zagovorništva NSIOS šteje tudi sprejetje Zakona o osebni asistenci, ki uresničuje zavezo iz MKPI in predstavlja eno najbolj progresivnih zakonskih rešitev s področja uresničevanja človekovih pravic in izenačevanja možnosti za invalide.

NSIOS združuje 24 invalidskih organizacij na nacionalni ravni s skupaj cca. 120.000 člani oz uporabniki.

Predsednik NSIOS je Borut Sever, glavni tajnik Goran Kustura.

Več informacij o organizatorju NSIOS.si