Site Overlay

Naslovna

3. december, svetovni dan invalidov

Ob 3. decembru vsako leto obeležujemo mednarodni dan invalidov, ki ga je
Generalna skupščina ZN leta 1992 razglasila z namenom ozaveščanja o
problematiki invalidnosti in spodbude k prizadevanjem za izboljšanje statusa
invalidov.

Letos želimo organizacije invalidov na konferenci, kjer je tema mednarodnega
dneva invalidov »Niso vse invalidnosti vidne«, ob težavah s katerimi se
soočamo invalidi pri enakopravnem vključevanju v družbo, posebej opozoriti na
tako imenovane nevidne invalidnosti, ki so pogosto spregledane.

Organizacije se predstavijo

V NSIOS je vključenih 24 nacionalnih invalidskih organizacij, ki so se letos morale znajti drugače in svoje aktivnosti preseliti na splet. Spodaj vam prikazujemo nekaj prispevkov in predstavitev, kako so organizacije izvajale svoje aktivnosti letos.

Organizator dogodka

Nacionalni svet invalidskih organizacij Slovenije (NSIOS) je krovno združenje reprezentativnih in drugih invalidskih organizacij, ki delujejo na državni ravni v Republiki Sloveniji. Deluje na podlagi Zakona o invalidskih organizacijah in si prizadeva za varovanje človekovih pravic invalidov, uresničevanje zavez iz Konvencije ZN o pravicah invalidov (MKPI), spodbuja pozitivno podobo invalidov v javnosti in odpravljanje predsodkov in stereotipov v zvezi z invalidnostjo.

NSIOS je zagovorniška organizacija, ki predstavlja enoten glas slovenskega invalidskega gibanja in sodeluje v dialogu z državo pri pripravi predpisov o zadevah, ki se tičejo invalidov.

NSIOS si prizadeva za povezovanje in strateška zavezništva z različnimi deležniki, sodeluje s civilno družbo na področju človekovih pravic in boja proti diskriminaciji, s strokovnimi združenji, izvajalci storitev in mednarodnimi organizacijami. Skupaj z nacionalnimi sveti drugih članic EU je tudi član Evropskega invalidskega foruma (EDF).

NSIOS je pripravil tudi senčno poročilo civilne družbe o izvajanju Konvencije ZN o pravicah invalidov v Republiki Sloveniji in ga leta 2018 zagovarjal pred Odborom ZN za pravice invalidov. Na podlagi tega poročila in poročila države je Odbor objavil svoje sklepne ugotovitve in priporočila, ki skupaj z MKPI tvorijo osnovni strateški dokument za zagovorništvo.

Med dosežke zagovorništva NSIOS šteje tudi sprejetje Zakona o osebni asistenci, ki uresničuje zavezo iz MKPI in predstavlja eno najbolj progresivnih zakonskih rešitev s področja uresničevanja človekovih pravic in izenačevanja možnosti za invalide.

NSIOS združuje 24 invalidskih organizacij na nacionalni ravni s skupaj cca. 120.000 člani oz uporabniki.

Predsednik NSIOS je Borut Sever, glavni tajnik Goran Kustura.

Več informacij o organizatorju NSIOS.si

Scroll Up