Site Overlay

Združenje Invalidov – Forum Slovenije (ZIFS)

Združenje Invalidov – Forum Slovenije bo praznovalo v prihodnjem letu svojo 25. letnico obstoja. Tudi letos, v času krize Covida-19 že od 16. marca naprej, je bilo društvo izjemno dejavno, saj nismo zaprli vrat niti za en sam dan. Izvajali smo vse programe in jim dodali še novega – Dežurna psihosocialna služba za pomoč in oporo invalidom.

Združenje ima zanimive posebne socialne programe, ki zadevajo tako ozaveščanje in osveščanje javnosti o vseh invalidih in invalidnostih, kakor tudi neposredno podporo invalidom na terenu s programom Veriga psihosocialne oskrbe in druženja, ki ga izvajamo sicer že od leta 2002 naprej, in se je ravno v času koronavirusa, pokazal kot izjemno učinkovit, saj se v okviru tega programa omogoča članom in nečlanom, kakor tudi drugim ranljivim skupinam, pomagati na terenu z dostavo zdravil, različnih tehničnih pripomočkov, hrane, navezovanje stikov z zdravstvenimi ustanovami in bolnišnicami ter pomoč svojcem invalidov pri vzpostavljanju stikov.

Še posebej se je v tem času izkazal program Dežurna psihosocialna služba pomoči in opore invalidom, ki deluje, kot že rečeno, od 16. marca naprej in je bil v tem času, ter je seveda še vedno, velik suport številnim invalidom, tako v domovih kot tudi po drugih krajih njihove nastanitve.

Poseben socialni program pa je tudi spletni časopis slovenskih invalidov Sporočevalec, ki ga izdajamo že deseto leto ter ga pošiljamo na več tisoč elektronskih naslovov. Tisti invalidi, ki pa nimajo svojih računalnikov, ga prejemajo v fizični obliki na svoje domače naslove.

Vsekakor pa ne gre pozabiti tudi posebnega socialnega programa pod imenom Odmev, ki se prav tako izvaja četrt stoletja in ki obsega nastope invalidov in tistih, ki jim kakorkoli pomagajo, pred mikrofoni slovenskih radijskih postaj. V tem pogledu, smo imeli že več kot 2.000 gostov in več kot 1.600 oddaj. Tudi v letošnjem letu ta program, ne samo da se ni zmanjšal, ampak se je število oddaj podvojilo, saj vemo, kako pomembno je za invalide, da dobijo vse novice tudi po tej poti ter da lahko sami sodelujejo v teh oddajah, ki so zvečine kontaktne ter omogočajo tudi dvosmerno informacijo.

Izjemno pomemben je program Socialna in materialna pomoč invalidom za odpravljanje ovir v fizičnem in socialnem okolju, saj vemo, da so se številni invalidi v tem času znašli v hudi finančni stiski in da mnogi ne morejo niti zadostiti svojim normalnim eksistenčnim potrebam.

Omeniti velja tudi posebni socialni program Pod-uk, ki ga združenje izvaja že 25 let in obsega različna predavanja ter delavnice. Celo v času korona krize, smo uspeli izvesti dve zanimivi predavanji v Osnovni šoli v Trzinu, kjer je zasebni zgodovinar Igor Mravlja predaval o invalidih in invalidnostih pod naslovom »Invalidi v zgodovini sveta: od antike do danes«. Predavanji sta bili izjemno dobro sprejeti, obenem pa je šlo tudi za zanimivo »srečanje« učencev višjih razredov osnovne šole z vsebinami, ki jih do zdaj niso poznali.

Čeprav se združenje že leta srečuje s pomanjkanjem sredstev, pa so vsi ti programi za vse uporabnike popolnoma brezplačni.

Organizacija, ki ima zdaj že več kot 700 članov, bo tudi v prihodnje izvajala vse te posebne socialne programe, saj so bili odlično sprejeti pri vseh slojih prebivalstva, posebej pa še pri invalidih po vsej državi in preko radijskih oddaj, celo na tujem.

 

Pomembni linki:

Uradna spletna stran na Facebooku: https://www.facebook.com/Zdru%C5%BEenje-invalidov-Forum-Slovenije-193632131075106

Uradna spletna stran ZIFS: http://www.zifs.si/

Spletni časopis za slovenske invalide Sporočevalec (arhiv): http://www.zifs.si/index.php/sporocevalec1/

E-mail: info@zifs.si


Sporočevalec je številnim invalidom okno v svet!

Že od leta 2002 se izvaja program Veriga psihosocialne oskrbe in druženja, ki se tudi v času korona krize izvaja pod strogimi zaščitnimi ukrepi.

Program Odmev omogoča invalidom, da sami obveščajo slovensko javnost o vseh vrstah invalidnosti.

Posebni socialni program Pod-uk prispeva k medgeneracijskem spoznavanju invalidnosti.

Posebni socialni program Socialna in materialna pomoč invalidom za odpravljanje ovir v fizičnem in socialnem okolju nudi vsestransko pomoč invalidom.

Posebni socialni program dežurna psihosocialna služba za pomoč in oporo invalidom se je porodil 16. marca letos ob izbruhu epidemije.

Več informacij in vse aktivnosti Združenje Invalidov – Forum Slovenije (ZIFS) lahko najdete na spletni strani www.zifs.si