Site Overlay

Združenje gluhoslepih Slovenije DLAN

Združenje gluhoslepih Slovenije DLAN je samostojna in neodvisna, strokovna invalidska organizacija s statusom reprezentativnosti za osebe z gluhoslepoto. Deluje po vsej Sloveniji. Združenje DLAN je polnopravni član Evropske zveze gluhoslepih (EDbU), Svetovne federacije gluhoslepih (WFDB) ter Nacionalnega sveta invalidskih organizacij Slovenije. Je edina organizacija iz Slovenije, ki predstavlja gluhoslepoto v mednarodnem prostoru.

 

Združenje DLAN izvaja socialnovarstveni program Usposabljanje in socialna rehabilitacija oseb z gluhoslepoto, ki ga je strokovno verificirala Socialna zbornica Slovenije in znotraj katerega deluje Dnevni center za osebe z gluhoslepoto. Ljudje z gluhoslepoto so v združenju dnevno vključeni v različne podporne oblike individualne pomoči in vodene aktivnosti v sofinanciranih programih: Osebna asistenca, Usposabljanje in socialna rehabilitacija, Spremljanje in tolmačenje, Usposabljanje gluhoslepih in prostovoljcev, Zmanjševanje socialne izključenosti, Posebna informativna in založniška dejavnost oseb z gluhoslepoto in njihovih svojcev, Skupina za samopomoč svojcev, Strokovno svetovanje gluhoslepim in zagovorništvo. Posebej se izvajata tudi programa Individualno razvijanje načinov sporazumevanja z gluhoslepimi in Strokovna pomoč ljudem s starostno gluhoslepoto.

 

Združenje gluhoslepih Slovenije DLAN v letu 2020 praznuje 15. obletnico delovanja.

Poslanstvo Združenja gluhoslepih Slovenije DLAN je opolnomočenje ljudi z gluhoslepoto, da lahko bolj polno in enakovredno stopajo v svet. Svet, ki jih lažje razume in sprejema. Tudi v času vladnih ukrepov za zajezitev COVID-19 smo vsi strokovni delavci in sodelavci stremeli k izvajanju poslanstva organizacije in iskali poti ter načine za pomoč osebam z gluhoslepoto.

Osebe z gluhoslepoto so osebe s hkratno senzorno oviranostjo vida in sluha, glavnino informacij prejemajo v jeziku gluhoslepih, ki temelji na dotiku. V času izrednih razmer smo si vsi strokovni delavci in sodelavci prizadevali najti poti in načine za nudenje ustrezne pomoči in podpore osebam z gluhoslepoto.

Osebe z gluhoslepoto imajo že sicer precej ozko socialno mrežo, izkušnja večletne izolacije pa mnogim ni tuja in novonastale okoliščine za osebe z gluhoslepoto pomenijo dodatno tveganje za razvoj ali poslabšanje duševnih stisk in težav.

Z namenom informiranja, motiviranja in spodbujanja smo v času spomladanske karantene v Združenju gluhoslepih Slovenije DLAN izpeljali projekt »Kako osebe z gluhoslepoto preživljajo dneve karantene.« Na pobudo so se odzvale številne osebe z gluhoslepoto, v svojimi pismi, fotografijami in klici, preko katerih so nam sporočali, kako se soočajo z nastalimi okoliščinami; njihove zgodbe, utrinke pa smo preko spletne strani in Facebooka podelili z drugimi člani Združenja DLAN ter tudi s širšo javnostjo. Iz prispevkov oseb z gluhoslepoto je razvidno, da so si dneve krajšali s peko, kuhanjem, likovnim in glasbenim ustvarjanjem, sprehodi, kolesarjenjem, plezanjem, s spomladanskimi opravili na vrtu, ustvarjanjem iz papirja in lesa, kiparjenjem, pletenjem, izdelovanjem pralnih mask, snemanjem vlogov … Raznolike aktivnosti oseb z gluhoslepoto izražajo veliko mero kreativnosti, iznajdljivosti, prilagodljivosti, vztrajnosti, predanosti, talenta, poguma in so vsem nam lahko v navdih in spodbudo. Še kako pomembno se nam zdi seznaniti tudi strokovno javnost o tem, s kakšnimi ovirami se srečujejo osebe z gluhoslepoto tudi v času izrednih razmer.

Preko pisem, vzpodbudnih misli in klicev oseb gluhoslepoto in njihovih svojcev jim sporočamo, da so nam pomembni, da mislimo nanje in jih spodbujamo k različnim aktivnostim. V času spomladanske karantene je bila izdana tudi revija Združenja gluhoslepih Slovenije DLAN, katero so prejeli vsi člani združenja. Povezovanje, pripadnost in medsebojna podpora so v tem obdobju še kako potrebni.

V času karantene smo v Združenju DLAN še dodatno okrepili izvajanje programa individualnega strokovnega svetovanja za osebe z gluhoslepoto, v okviru katerega jim v njim prilagojenem načinu sporazumevanja omogočamo odprt pogovor in prepotrebno razumevanje, spoštovanje in podporo do situacij in stisk, v katerih se znajdejo. Osebe z gluhoslepoto imajo v času vladnih ukrepov še toliko manj možnosti prejemanja zadostnih informacij in izkušenj, kar se odraža tudi na počutju, zdravju, mišljenju in ravnanju oseb z gluhoslepoto.

Združenje gluhoslepih Slovenije DLAN je izvajalec osebne asistence za osebe z gluhoslepoto, katera se nemoteno izvaja tudi v času izrednih razmer. Osebni asistent je svojemu uporabniku pogosto glavni vir informacij, pomoči, podpore, razumevanja in spoštovanja, kar je v času karantene še toliko bolj pomembno in nujno. Delo osebnih asistentov v tem obdobju je še posebej dragoceno in nujno potrebno pri skrbi za fizično in duševno zdravje oseb z gluhoslepoto.

V letu 2020 smo izdali tudi zloženke in brošuro o izvajanju osebne asistence osebam z gluhoslepoto.

Poletni čas, ko so se vladni ukrepi nekoliko sprostili smo v Združenju DLAN namenili tudi pripravi na novi, jesenski val vladnih ukrepov, na način, da smo v okviru naših aktivnosti tudi ob pomoči prostovoljcev želeli naše uporabnike nekoliko razbremeniti, razvedriti, jim povrniti voljo in upanje na boljši in pozitivnejši jutri ter jih predvsem pomiriti, da bo tudi ta situacija minila. Pri celotnem delu z osebami z gluhoslepoto je ključnega pomena pogovor. Pogovor, ki temelji na dotiku, spoštovanju in zaupanju, da s skupnimi močmi zmoremo več.

 

Knjižne novosti v Združenju DLAN v letu 2020

V Združenju gluhoslepih Slovenije DLAN zaznavamo veliko potrebo po osveščanju strokovne in širše javnosti s področja gluhoslepote in dela z ljudmi z gluhoslepoto. Trudimo se, da bi z raznimi strokovnimi prispevki, izobraževanji in nastopi približali gluhoslepoto širši javnosti.

V letu 2019 je bila izdana knjiga z naslovom Zgodbe ljudi, ki poslušajo s srcem in gledajo z dlanmi: Živeti z gluhoslepoto. Knjiga predstavlja individualne zgodbe ljudi z gluhoslepoto in je izjemnega pomena za slovenski prostor, saj je prvo avtorsko književno delo, pod katerega so se podpisali ljudje z gluhoslepoto. Na voljo je tudi v elektronski obliki in zvočnem zapisu. V letu 2020 smo jo prevedli v  srbski, angleški in ruski jezik. Pred kratkim je postala dostopna tudi slepim, saj je izdana tudi v brajici in dostopna gluhim, ki jo lahko spremljajo v slovenskem znakovnem jeziku. Pravkar se posamezne zgodbe prevajajo še v nemški in madžarski jezik. S to široko dostopnostjo želimo doseči čim širši krog bralcev, ki se seznanijo z zgodbami, ki so bile do nedavnega povsem nedostopne in nerazumljive. Hkrati pa doseči tudi večje razumevanje za potrebe ljudi z gluhoslepoto in zmanjšanje diskriminacije. Knjiga je daleč presegla slovenski prostor in je tako tudi številnim po svetu zgled za uspešno soustvarjanje z ljudmi z gluhoslepoto. Ideji Združenja DLAN o zapisovanju zgodb ljudi z gluhoslepoto pa že sledijo v posameznih državah z upanjem, da bo nekega dne veriga zapisovanja zgodb ljudi z gluhoslepoto privedla do večjega razumevanja gluhoslepote in izboljšanja stanja ter razmer v družbi za vse Ljudi z gluhoslepoto.

V letu 2020 je luč sveta zagledala tudi pesniška zbirka Janka Plesca, ki je tako postal prvi avtor z gluhoslepoto samostojnega književnega dela v Sloveniji. Pesniška zbirka z naslovom Veseli vandrovček je bila izdana ob evropskem dnevu gluhoslepih, dne 22. oktobra 2020. S tem književnim delom je avtor prispeval bistveni delček v mozaik področja gluhoslepote, saj s svojo voljo daje zgled, da je prav vse mogoče.

Pravkar je izdana knjiga Haptični način sporazumevanja z ljudmi z gluhoslepoto II, ki je nadaljevanje knjige iz lanskega leta. Obe knjigi sta izjemno pomembni za področje gluhoslepote, saj prvič predstavljata tovrstni način sporazumevanja z ljudmi z gluhoslepoto. Knjiga vsebuje nadaljnjih 113 haptičnih znakov, ki smo jih razvili v tesnem sodelovanju z ljudmi z gluhoslepoto znotraj delovne skupine za razvoj načinov sporazumevanja z ljudmi z gluhoslepoto v Združenju gluhoslepih Slovenije DLAN in Združenju tolmačev gluhoslepim Slovenije TAKTIL. Haptični znaki so povsem prilagojeni okolju in kulturi, v kateri živimo. Uporabljajo se kot dopolnilno sporazumevanje z osebami z gluhoslepoto. Z njimi najpogosteje opišemo prostor, v katerem se oseba z gluhoslepoto nahaja in dogajanje v prostoru oziroma okolici. Osnovni namen uporabe haptičnih znakov je prenos vseh vizualnih informacij sočasno ob prevajanju slušnih informacij. Znaki se izvajajo na zgornjem delu hrbta, ramenih in zgornjem delu nadlakti prejemnika informacij.

Knjiga je prevedena tudi v angleški jezik in obogatena s kodami QR, ki omogočajo ogled posnetka izvedbe haptičnih znakov. Obe knjigi sta zgled skupnega ustvarjanja z ljudmi z gluhoslepoto za razvoj jezika gluhoslepih in s tem za osebni razvoj vsakega posameznika z gluhoslepoto. Knjigi sta dokaz in spodbuda številnim po svetu, da s skupnimi prizadevanji in z združenimi močmi zmoremo več.

Knjigi hkrati služita kot poziv k prepoznavanju in ureditvi temeljnih pravic ljudi z gluhoslepoto doma in po svetu, med drugim tudi temeljne pravice do uporabe jezika in tolmača za gluhoslepe.

Ob predlogu spremembe Ustave RS si kot Združenje DLAN ob podpori Rotary Districta 1912, Rotary kluba Ljubljana – Barje in Lions Districta 129, Slovenija prizadevamo, da bi ob bok slovenskemu znakovnemu jeziku bil zapisan še jezik gluhoslepih.

Več informacij in vse aktivnosti Združenja gluhoslepih Slovenije DLAN lahko najdete na spletni strani www.gluhoslepi.si