Site Overlay

Civilni invalidi vojn – živi spomeniki in opomniki

Posledica vojn in vojnih okoliščin, so v oboroženih spopadih izgubljena, odvržena, po zemlji raztrošena vojaška eksplozijska ubojna sredstva. V prvih letih po II. svetovni vojni, je bilo po nepopolnih podatkih evidentiranih 23.000 civilnih invalidov vojn med slovenskim prebivalstvom. V prvem desetletju po vojni, je bilo teh nesreč s poškodbami in smrtnimi žrtvami še zelo veliko, potem pa postopno manj. Po letu 2000 je še vedno 5 težjih tovrstnih poškodovancev in več mrtvih oseb med civilisti. Tako se kljub velikemu časovnemu odmiku od vojn, še vedno dogajajo te »nesreče – agresija nad človekovo integriteto.«

Poslanstvo Zveze društev civilnih invalidov vojn Slovenije sta skrb za civilne invalide vojn Slovenije in njihove potrebe ter  osveščanje o nevarnostih, ki jih še danes predstavljajo neeksplodirana ubojna sredstva (NUS).

Zveza v sodelovanju s svojimi medobčinskimi društvi izvaja posebne socialne programe, ki so namenjeni civilnim invalidom vojn.

Zdravje doživljamo kot eno največjih vrednost, zato je eden od najpomembnejših posebnih socialnih programov  (PSP) Zveze program ohranjevanja zdravja –Ohranjevanja zdravja – preventiva in kurativa. Namen programa je ohranjanje zdravja CIV in preprečevanje  nastajanja novih dodatnih bolezenskih stanj oz. vsaj poskušati njihovo napredovanje upočasniti.  Pri invalidih je v procesu staranja upad življenjskih funkcij v telesu še toliko bolj izražen.  Funkcionalna starost se osredotoča na samostojno opravljanje opravil v vsakdanjem življenju, doživljajska starost pa je povezana s tem, kako človek obravnava/občuti svojo trenutno starost in vsem kar je povezano z njo.  Za civilne invalide vojn je torej PSP ohranjevanje zdravja – preventiva in kurativa izrednega pomena tako iz vidika kronološke starosti,  saj je povprečna starost CIV v letu 2021 dosegla že 82,04 let, kot funkcionalne in doživljajske starosti. Nudimo jim sofinanciranje zdraviliškega zdravljenje v enotah Zveze in v zdraviliščih po Sloveniji ter sofinanciranje različnih zdravstvenih terapij.

Drugi zelo pomembni program je  Usposabljanje za življenje in delo. Namen programa je civilnemu invalidu vojn/starostniku pomagati sprejeti staranje; težave, ki jih prinese; ga seznanjati z  osnovnimi informacijami o boleznih, ki so značilne za starost; mu pomagati ozavestiti, da so sami najbolj odgovorni za svoje dobro počutje in izpolnjeno življenje; mu dati  orodja/veščine za čim bolj aktivno življenje, ipd.. Poleg navedenega je namen programa  tudi pomoč svojcem s sprejemanjem CIV, kot starostnika. Pri kakovosti življenja starejših invalidov moramo upoštevati zdravstveni, finančni in družbeni okvir.

Ostali posebni socialni programi Zveze so še:

Športno rekreativne dejavnosti – vrednost rekreacije in športa, kot dejavnosti Zveze je, da invalidu – starostniku predstavlja dodatno motivacijo, mu zagotavljata prijetne aktivnosti, druženje. Poleg vseh zdravstvenih dejavnikov glede pomembnost obeh, je pomemben tudi občutek zadovoljstva in veselja. organiziranje in izvajanje prilagojenih športno rekreativnih dejavnosti, pomoč pri zagotavljanju tehničnih pripomočkov. Integracija CIV v kulturnem in družbenem življenju – druženje, srečevanja in sodelovanje na kulturnih dogodkih in s tem ohranjanje vezi med seboj je pomemben vidik za vsakega človeka, še posebej pa invalida-starostnika, saj se s tem preprečuje socialna izolacija.

CIV se omogoča druženje in sodelovanje na kulturnih dogodkih, na katerih opozarjajo na grozote vojn in njihovih posledic ter kulturnih dogodkov, kateri poudarjajo, da je mir edina perspektiva za človeštvo.

Zveza poskuša članom pomagati tudi pri zagotavljanju tehničnih, ortopedskih in zdravstvenih pripomočkov, samoplačniških zdravil in zdravil, pri katerih so potrebna doplačila, za lajšanje  težav zaradi njihove invalidnosti in simptomov  njihovih pridruženih  bolezni.

Kot organizacija družbi sporočamo, da se moramo o žrtvah in škodi na kvaliteti življenja civilnega prebivalstva v zvezi z vojnami in ideološkimi razhajanji, objektivno seznanjati in osveščati, da bomo na drugi strani ozaveščeni – ne ponavljati takih napak! V izogib reševanja konfliktov interesov brez vojn, brez oboroženih spopadov, moramo celotno vzgojo in izobraževanje človeka skozi celo življenje naravnati tako, da bo ta osveščen o neizogibnosti dogovornih reševanj med ljudmi. Seveda dejansko resnični rezultati bodo, ko se bo k temu pristopalo na globalni svetovni ravni.

Pomemben del našega dela pa je tudi osveščanje o neeksplodiranih ubojih sredstvih , ki še vedno, dobrih 100 let  po I. svetovni vojni in dobrih  75 let  po končani drugi svetovni vojni, ležijo po našem ozemlju. O njih najdemo ogromno informacij, ki so praktično na dosegu »klika«. Sredstva javnega obveščanja skoraj vsak dan poročajo o teh nevarnih najdbah (https://spin3.sos112.si/javno/pregled).  Nevarnost le-teh še vedno preži na nas in nesreče se še vedno dogajajo, tudi smrtne.

V letu 2021 statistika ni nič manj zastrašujoča. Po podatkih Uprave RS za zaščito in reševanje je bilo do 28.11.2021  izvedenih 623 intervencij (v povprečju 1,88 intervencije na dan), najdenih je bilo 3427 kosov,  kar pomeni v kilogramih enormnih 12.298,70 kg.

 

Kliknite tukaj in si poglejte aktivnosti iz leta 2020.