Site Overlay

Društvo VITA za pomoč po nezgodni poškodbi glave

»V društvu Vita prisluhnemo vsakemu posamezniku«

 

Društvo Vita deluje na področju Slovenije že več kot 20 let. Smo nacionalna, invalidska, reprezentativna, neprofitna organizacija, ki deluje v javnem interesu na področju socialnega varstva, zdravstva, izobraževanja in kulture. Združuje osebe po možganski poškodbi glave, ter njihove družine, strokovne in laične delavce, simpatizerje ter prostovoljce. Pizadevamo si za kakovostno izvajanje storitev, podporo uporabnikom, svojcem, asistentom in prostovoljcem.

Socialnovarstveni programi, ki jih izvajamo so namenjeni osebam po poškodbi možganov (nesreče, po bolezenskih stanjih, možganski kapi, po možganske okvare zaradi tumorja, padci, udarci itd.) ne glede na težo ali vzrok poškodbe in starost (z izjemo vegetativnega stanja in nizko odzivnega stanja).

V društvu izvajamo tudi program dnevnega centra, ki je voden in prilagojen posameznemu uporabniku, glede na njegove psihofizične sposobnosti. Osnovni cilj in namen programa je ohranjanje znanj in spretnosti, razvijanje novih sposobnosti, pridobivanje socialnih veščin in navad, razvijanje individualnosti ter vključevanje oseb po poškodbi možganov v širšo lokalno skupnost po zaključenem rehabilitacijskem postopku.

V dnevnem centru se izvajajo kreativne delavnice: glasbene, plesne, keramične in likovne delavnice; učenje za delo na računalniku, kuharske delavnice, učenje tujih jezikov, telovadba, joga, družabne igre, skrb za čistočo in učenje za samostojno življenje ter še mnogo drugih številnih aktivnosti. Pri načrtovanju aktivnosti prisluhnemo tudi željam uporabnikom.

 

Za naše člane organiziramo različne aktivnosti kot so izleti, letovanja, športne aktivnosti, srečanja, razstave, bazarje in še veliko drugega, vse z namenom aktivnega preživljanja prostega časa in vključevanje članov v socialno okolje. Zelo radi smo tudi dobrodelni. Pridružili smo se akciji zbiranja potrebščin za Zavetišče Horjul in dobrodelni akciji Kolesarimo.Skupaj.

Vsak mesec izdajamo društveno glasilo Vitine novičke, ki služi informiranju članov, kaj vse se je zgodilo v društvu in katere aktivnosti načrtujemo. Vsako leto v samozaložbi izdamo brošuro Ponovno rojstvo in Zvočno knjigo za senzorno ovirane osebe.

 

Društvo izvaja tudi Osebno asistenco, ki invalidom, s pomočjo drugega, omogoča neodvisno in bolj kakovostno življenje izven institucionalnega varstva. Osebna asistenca je pravica invalidov, ki so do nje upravičeni na podlagi odločbe, ki jo izda Center za socialno delo.

V program se vključujejo osebe po poškodbi možganov in drugi invalidi, ki imajo urejene pogoje za življenje v domačem okolju, vendar se zaradi posledic poškodbe možganov ne morejo same oskrbovati in negovati, njihovi svojci pa take oskrbe in nege ne zmorejo. Program izvajamo z zaposlenimi delavci.

Pomoč in asistenca na domu se izvaja za celotno Slovenijo in sledi načelom ter pogojem novega zakona o osebni asistenci, ki je prišel v veljavo s 1. januarjem 2019.

 

  • Društvo Vita združuje uporabnike po nezgodni poškodbi možganov in njihove svojce.
  • Deluje v namen izboljšanja kakovosti vsakdana poškodovanih oseb ter svetovanja in pomoči njihovim svojcem ali skrbnikom.
  • Če vas zanima sodelovanje z nami, nam pišite ali nas pokličite. Veseli bomo vašega odziva in z veseljem vam bomo pomagali.

 

Več informacij o Društvu Vita lahko najdete na spletni strani http://www.vita-poskodba-glave.si/  Vljudno vabljeni tudi k ogledu in spremljanju naše facebook strani https://www.facebook.com/d.vita.novicke

 

Lep pozdrav,

Društvo Vita