Site Overlay

Združenje gluhoslepih Slovenije DLAN

Združenje gluhoslepih Slovenije DLAN je samostojna in neodvisna strokovna invalidska organizacija s statusom reprezentativnosti za osebe z gluhoslepoto. Deluje po vsej Sloveniji in je edina organizacija v Sloveniji, ki skrbi izključno za ljudi z gluhosleptoo. Združenje DLAN je polnopravni član Evropske zveze gluhoslepih (EDbU), Svetovne federacije gluhoslepih (WFDB) ter Nacionalnega sveta invalidskih organizacij Slovenije. Je edina organizacija iz Slovenije, ki predstavlja gluhoslepoto v mednarodnem prostoru.

Združenje DLAN izvaja edini javni socialnovarstveni program Usposabljanje in socialna rehabilitacija gluhoslepih, ki ga je strokovno verificirala Socialna zbornica Slovenije in znotraj katerega deluje Dnevni center za osebe z gluhoslepoto. Poleg navedenega izvaja Združenje DLAN še ostale sofinancirane programe, v katere so ljudje z gluhoslepoto dnevno vključeni v različne podporne oblike individualne pomoči in vodene aktivnosti, in sicer:

  • Osebna asistenca,
  • Usposabljanje in socialna rehabilitacija gluhoslepih,
  • Spremljanje in tolmačenje,
  • Usposabljanje gluhoslepih in prostovoljcev,
  • Zmanjševanje socialne izključenosti,
  • Posebna informativna in založniška dejavnost oseb z gluhoslepoto in njihovih svojcev,
  • Skupina za samopomoč svojcev,
  • Strokovno svetovanje gluhoslepim in zagovorništvo.

Posebej se izvajata tudi programa:

  • Individualno razvijanje načinov sporazumevanja z gluhoslepimi in
  • Strokovna pomoč ljudem s starostno gluhoslepoto.

Leto 2021 si bodo ljudje z gluhoslepoto zagotovo zapomnili po vpisu jezika gluhoslepih v Ustavo Republike Slovenije. Ustava RS kot najvišji pravni akt države v drugem odstavku 62.a člena navaja: »Svobodno uporabo in razvoj jezika gluhoslepih ureja zakon.« Vpis jezika v ustavo je pomemben mejnik na poti uresničevanja temeljnih človekovih pravic ljudi z gluhoslepoto. S tem je država gluhoslepoto priznala kot samostojno invalidnost, ljudi z gluhoslepoto pa kot samostojno skupnost z lastno kulturo, jezikom in organizacijo. Ob tej priložnosti je ljudi z gluhoslepoto v predsedniški palači sprejel predsednik Republike Slovenije, Borut Pahor. Vsekakor pa je to šele začetek tlakovanja poti, da ljudje z gluhoslepoto postanejo enakopravni člani družbe.

Ob vpisu jezika gluhoslepih v Ustavo RS je v soavtorstvu dr. Simone Gerenčer in Irene Ipavec Dobrota izšla knjiga Svet na DLANI: Jezik gluhoslepih, ki opisuje jezik gluhoslepih, ki temelji na dotiku, in njegovo pot. Knjiga je izšla tudi v angleškem jeziku, zvočnem zapisu ter brajici, v pripravi pa je tudi v lahkem branju.

Strokovno delo v Združenju DLAN smo v tem letu prilagodili potrebam ljudi in aktualnim razmeram v družbi. Okrepili smo individualno strokovno delo z ljudmi z gluhoslepoto – to je prostor, kjer se lahko posvetimo razreševanju individualnih stisk. Veliko pozornost v tem času posvečamo motiviranju ljudi z gluhoslepoto ter ohranjanju njihovega duševnega zdravja.

V okviru programa Usposabljanje in socialna rehabilitacija gluhoslepih v Dnevnem centru Združenja DLAN skozi vse leto pripravljamo pester izbor aktivnosti, ki je prilagojen potrebam ljudi z gluhoslepoto.

V Združenju DLAN v okviru drugih sofinanciranih programov za ljudi z gluhoslepoto organiziramo tudi različne izlete in oglede po Sloveniji, kulturne in družabne dogodke, socialnorehabilitacijske tabore – vse z namenom, da ljudje z gluhoslepoto širijo socialno mrežo, pridobivajo pozitivne izkušnje in se počutijo kot enakopravni  in spoštovani člani družbe.

Osebna asistenca ljudem z gluhoslepoto se je izkazala kot pomembna in zelo pozitivna oblika pomoči in dela z ljudmi z gluhoslepoto. O slednjem pričajo tako življenjske izpovedi ljudi z gluhoslepoto kot tudi v letu 2021 zaključena raziskava o osebni asistenci ljudem z gluhoslepoto. V raziskavi so sodelovali uporabniki osebne asistence – ljudje z gluhoslepoto in njihovi osebni asistenti. Rezultati raziskave govorijo o tem, koliko pozitivnih sprememb in zastavljenih ciljev so dosegli ljudje z gluhoslepoto ob pomoči, podpori in sodelovanju z osebnim asistentom. Osebna asistenca je ljudem z gluhoslepoto okno v svet, v svet novih možnosti in priložnosti, kjer so lahko videni, slišani in razumljeni.

Ob evropskem dnevu gluhoslepih je izšla zbirka trinajstih zgodb, katerih avtorji so ljudje z gluhoslepoto – Zgodbe ljudi, ki poslušajo s srcem in gledajo z dlanmi: Živeti z gluhoslepoto II. V knjigi so zajete zgodbe ljudi z gluhoslepoto, ki jih tke njihovo življenje.

Zgodbe, ki jih piše življenje ljudi z gluhoslepoto, so na eni strani polne težkih preizkušenj, izključevanj in bolečine, na drugi strani pa bralcu pustijo sporočilo in upanje na boljši jutri. Lahko so nam v navdih in hvaležnost za življenje. V želji, da so bogate in sporočilne zgodbe ljudi z gluhoslepoto dostopne čim širšemu krogu ljudi, je prvi del Zgodb ljudi, ki poslušajo s srcem in gledajo z dlanmi: Živeti z gluhoslepoto na voljo v angleškem, srbskem in ruskem jeziku, pa tudi v zvočnem zapisu, brajici ter v slovenskem znakovnem jeziku s podnapisi in zvočno sinhronizacijo.

Ob 16-letnici delovanja Združenja gluhoslepih Slovenije DLAN je izšel zbornik Pravica biti človek, ki opisuje proces razvoja združenja ter strokovnega dela na področju gluhoslepote in je pomemben prispevek k procesu očlovečenja najranjljivejše skupine.

Prisrčno vabljeni, da si v počastitev ob mednarodnem dnevu invalidov v  Steklenem atriju Mestne hiše v Ljubljani ogledate razstavo fotografij ljudi z gluhoslepoto in tako skozi fotografije začutite utrip življenja ljudi, ki poslušajo s srcem in gledajo z dlanmi. Razstava je na ogled med 30. 11. 2021 in 16. 1. 2022.

Toplo vabljeni, da si več o Združenju gluhoslepih Slovenije DLAN preberete na spletni strani www.gluhoslepi.si

Kliknite tukaj in si poglejte aktivnosti iz leta 2020.