Site Overlay

Zveza paraplegikov Slovenije

Zveza paraplegikov Slovenije je reprezentativna invalidska organizacija, ki predstavlja, varuje in uveljavlja pravice ter interese paraplegikov in tetraplegikov na lokalni, nacionalni in mednarodni ravni.

Sestavlja jo devet lokalnih društev paraplegikov.

Zveza paraplegikov Slovenije izvaja naslednje posebne socialne programe:

  • Obnovitvena rehabilitacija.
  • Osebna asistenca do 30 ur.
  • Prilagajanje grajenega okolja.
  • Izobraževalna in kulturna dejavnost.
  • Šport paraplegikov.
  • Spodbujanje socialne vključenosti in samostojnega življenja invalidov.

Zveza paraplegikov Slovenije je od 1. 1. 2019 izvajalec osebne asistence v skladu z Zakonom o osebni asistenci (ZOA). Storitve osebne asistence izvaja kot dejavnost za uporabnike, ki imajo z odločbo priznano pravico do osebne asistence. Kakovostno izvajanje programov in dejavnosti nam omogočajo naslednji financerji: FIHO, MDDSZEM, ZRSZ, ZZZS, MZ, ZPIZ, JSKD, MOL, donatorji in sponzorji.

Več informacij in vse aktivnosti Zveze paraplegikov Slovenije lahko najdete na spletni strani www.zveza-paraplegikov.si

 

Klikni tukaj in si poglej aktivnosti iz leta 2020.