Site Overlay

Društvo gibalno oviranih invalidov Slovenije vizija

V letu 2021 smo v okviru programa »Nasilje nad invalidi« izvajali projekt »Nismo same in nemočne – nasilje nad ženskami z invalidnostmi«, s pomočjo katerega smo z medijsko kampanjo skušali v čim širšem obsegu doseči informiranje širše javnosti in eventuelnih žrtev z invalidnostmi, o njihovih pravicah in možnostih umika iz okolja nasilja. Izvajali smo predavanja za strokovne delavce na centrih za socialno delo, izvajalce storitve pomoč na domu in izvajalce osebne asistence ter jih informirali o delovanju društva in programa »Nasilje nad invalidi«.

Vizija video.mp4 from Milanko Maricic on Vimeo.