Site Overlay

Zveza društev slepih in slabovidnih Slovenije

Zveza društev slepih in slabovidnih Slovenije (ZDSSS) je invalidska organizacija, ki v Republiki Sloveniji deluje v javnem interesu ter ima status reprezentativnosti za slepe in slabovidne. Ustanovljena je bila za zadovoljevanje skupnih potreb slepih in slabovidnih po izvajanju posebnih socialnih in drugih programov ter njim posebej prilagojenih storitev. Interese slepih in slabovidnih zastopa na državni ravni.

Poslanstvo ZDSSS se je izoblikovalo in preverjalo v neposrednem življenju slepih in slabovidnih, v odzivanju na vsakokratne družbene razmere, prepoznavanju posebnih potreb ter interesov slepih in slabovidnih v vsakdanjem življenju in delu.

Za potrebe slepih in slabovidnih smo razvili številne posebne socialne programe in storitve, ki jih izvajamo kot dopolnitev dejavnosti javnih služb, namesto njih ali v obliki samostojne dejavnosti. Vse programe izvajamo z namenom, da se lahko slepi in slabovidni čim bolj neodvisno in enakopravno vključujejo v družbeno okolje.

Leta 1995 je ZDSSS prejela srebrni častni znak svobode Republike Slovenije z naslednjo utemeljitvijo: »Ob petinsedemdesetletnici delovanja, za požrtvovalno delo pri povezovanju slepih in slabovidnih, pri njihovem organiziranju in vključevanju v družbo ter za zasluge pri prizadevanjih za neodvisno življenje invalidov.«

ZDSSS je leta 2020 prejela odlikovanje zlati red za zasluge z utemeljitvijo: »Za izjemne zasluge pri povezovanju slepih in slabovidnih in pri spodbujanju njihovega vključevanja v družbo ter za uspehe pri uveljavljanju novih, izvirnih rešitev za temeljna vprašanja slepote in slabovidnosti ob stoletnici svojega delovanja.«

Brošura: Umetnost_življenja_z_okvaro_vida

Več informacij je dostopnih na spletni strani Zveze društev slepih in slabovidnih (ZDSSS (zveza-slepih.si)) in youtube kanalu ( https://www.youtube.com/channel/UCeJ5xkj6sLah5dGBlz2lIqA ).