Site Overlay

Zveza invalidskih društev ILCO Slovenije

Zveza ILCO Slovenije je organizirala 18. novembra 2011 predavanje za prostovoljce ILCO društev v Zrečah. Predavatelj je bil Primož Jamšek iz Slovenske filantropije, ki nam je podal kako pridobivati, voditi in motivirati prostovoljca, ter kakšne so medgeneracijske pasti in kako jih reševati.

Prostovoljno delo je pri nas organizirano predvsem v okviru ILCO društev in v javnih zavodih. Najpogosteje se izvaja na področjih družbenega vključevanja, socialnega varstva in prostega časa. Prostovoljci delajo večinoma z osebami s stomo. V ILCO Zvezi so prostovoljci deležni uvodnega usposabljanja, drugo podporo pa prejemajo neposredno pri delu od ostalih prostovoljcev ter mentorjev. Za prostovoljno delo se osebe s stomo odločajo zato, ker si želijo početi kaj koristnega, pomagati sovrstnikom po operaciji, pridobiti socialne izkušnje. Motivacija prostovoljcev se tekom prostovoljnega dela spreminja skladno s pričakovanji o delu in vrednotenjem lastne uspešnosti, pomembni pa so tudi medosebni odnosi v organizaciji ter način izvajanja dejavnosti. S prostovoljnim delom se osebam s stomo veča občutek, da so koristni, postajajo bolj iznajdljivi, samozavestni ter socialno spretnejši, pridobivajo pa tudi strokovna znanja. Najpomembnejši vrednoti prostovoljcev sta zanesljivost in odgovornost, večinoma pa si prizadevajo tudi za strpnost, kreativnost, zaupnost, družabnost in solidarnost. Prostovoljno delo ima za osebe s stomo pozitivno konotacijo, do njega imajo predvsem pozitivna stališča.

Zapisal  Ivan Mrevlje